Home / Actueel / Summer Pasture COPD

Summer Pasture COPD

Actuele info: Summer Pasture COPD

De zomer is al voorbij maar er zijn nog steeds paarden die last hebben van Summer Pasture COPD ( SP-COPD ). Dat is een moeilijke naam voor hooikoorts. We noemen het bij paarden alleen geen hooikoorts omdat de verschijnselen duidelijk anders zijn dan bij de mens.

COPD betekent chronische obstructive pulmonary disease. Heel vrij vertaald: dampigheid. Alleen is een dampig paard niet meer goed te krijgen en gelukkig zijn de meeste paarden met COPD en SP-COPD goed te behandelen. Mensen met hooikoorts zijn overgevoelig voor pollen of andere allergenen. Dat openbaart zich vooral in het krijgen van rode tranende ogen en niezen. Bij paarden vallen die verschijnselen veel minder op en zien we voornamelijk problemen met de ademhaling. Ze krijgen vergelijkbare symptomen als bij overgevoeligheid voor hooi en andere stofdeeltjes: de bronchiën vernauwen en er wordt te veel slijm gevormd. De ademhaling gaat moeilijker en het paard wordt benauwd.

Paarden met SP-COPD die van de zomer behandeld zijn krijgen nu soms een terugval omdat de zomer als het ware wat verlengd is. Blijkbaar zijn er nog steeds factoren in de lucht die de luchtwegen irriteren.

Bij de mens zijn er allergietesten mogelijk om vast te stellen voor welke boom struik of plant men overgevoelig is. Bij paarden werken die testen helaas niet. Paarden met pure stofallergie knappen buiten bijna altijd op. Paarden met SP-COPD niet, die worden buiten eerder slechter dan binnen.

De Behandeling

Eén mogelijke behandeling is het blijvend opstallen. Maar dat is niet echt diervriendelijk. Bij de mens worden antihistaminica gebruikt om hooikoorts te voorkomen en te behandelen. Op de pollenradar kan je zien wanner de omstandigheden beter en slechter zijn. Voor paarden die altijd buiten lopen is dat niet zo relevant. Antihistaminica werken bij het paard onvoldoende. Inhaleren met corticosteroïden werkt zowel preventief als curatief het beste. Sommige paarden worden geheel symptoomloos als ze iedere dag geïnhaleerd worden,  andere knappen wel op maar houden restverschijnselen.

In heftige gevallen is het verstandig om naast corticosteroïden eerst ook clenbuterol of salbutamol te gebruiken. Clenbuterol kan oraal gegeven worden ( de bekende flesjes met het pompje er op ), salbutamol wordt  geïnhaleerd.  Het is belangrijk om de corticosteroïden ’s ochtends en de salbutamol ’s avonds te inhaleren.

Met behulp van een longfunctie onderzoek ( zie elders op deze site ) kan nauwkeurig gecontroleerd worden of de behandeling aanslaat. Soms is dat van buiten al heel goed te zien aan de ademhaling.

Om klachten in het volgende voorjaar te voorkomen moet al vroeg begonnen worden met het inhaleren van een corticosteroïd. Corticosteroïden kunnen vervelende bijwerkingen vertonen maar bij inhaleren is dat een uitzondering. Het is voor paarden de veiligste manier van behandelen. Zitten de longen vol met slijm dan is het beter eerst systemisch te behandelen: de medicijnen worden dan ingespoten of oraal gegeven. Bij inhaleren voorkomt de overmaat aan rommel in de longen de goede werking van het geïnhaleerde medicijn. Is de meeste rommel verdwenen dan kan overgegaan worden op inhaleren.

Top