OC en OCD

Op dit moment wordt het OC-project deel twee van het KWPN afgerond. Het zal nog geruime tijd duren voordat alle gegevens zijn verwerkt tot bruikbare conclusies. Want er zijn nog veel zaken onduidelijk over OC en OCD.

Dat de aandoening veel voorkomt was al duidelijk, maar helaas zit er ondanks de intensieve selectie bij de dekhengsten nog geen verbetering in. Dat zou er op kunnen wijzen dat de selectie niet op de juiste wijze gebeurt. Maar misschien kwam de aandoening zonder selectie nog wel veel vaker voor dan in het verleden. Zo worden vormen van OC (op groei-stoornissen gebaseerde gewrichtsaandoeningen die niet gepaard gaan met losse stukjes in het gewricht) en OCD (wel losse stukjes in het gewricht) in de kogels, de schouders, de hals en de heupen niet meegenomen in de selectie. Behalve voor de kogels is dat ook niet eenvoudig omdat hals, schouder en heup nu eenmaal niet zo makkelijk op de foto zijn te zetten als de sprong, de knie en de kogels.
OCD knie
OCD sprong
OCD kogel
Het is niet duidelijk in hoeverre de overerfelijkheid van de verschillende vormen van OC en OCD even sterk is. In bepaalde vaderlijnen komen OC en OCD veel vaker voor dan in andere lijnen, hetgeen doet vermoeden dat de aandoening erfelijk is. Maar ook de groeisnelheid in het eerste levensjaar speelt een belangrijke rol en ook daarin hebben de ouderdieren, naast de voeding die het veulen krijgt, een zekere invloed. Het is ook nog niet duidelijk in hoeverre OC enerzijds en OCD anderzijds uitingen zijn van dezelfde aandoening. Hetzelfde geldt voor de lokalisatie: mogelijk geeft een ouderdier selectief bepaalde vormen van OCD door, bijvoorbeeld in de sprong of in de knie of in de kogel. Misschien is het ook wel toeval waar de OCD zich manifesteert.

Eigenlijk merkwaardig dat er nog zoveel onduidelijkheid is over een aandoening die zo veelvuldig voorkomt. Het project van het KWPN kan dus in sterke mate bijdragen tot een stuk opheldering, en is daarom niet alleen uniek maar ook erg belangrijk. Ook voor andere rassen die minstens zo sterk behept zijn met OCD zoals het Friese ras. Omdat bij de Fries de selectie op OC en OCD op dit moment in verhouding veel te sterk drukt op het aantal in te zetten hengsten, is het hoog tijd om de selectie drastisch te wijzigen. Hopelijk maakt het nakomelingenonderzoek van het KWPN dit mogelijk.

Top