Leverbot

De handel en wandel van de leverbot

Jakobskruiskruid oorzaak van leverbot

Dit voorjaar werd een jaarling aangeboden die al een tijdje vermagerde. Bij het eerste onderzoek konden we niet zo veel vinden. Bloedonderzoek gaf sterk afwijkende leverwaarden te zien. We denken dan onder meer aan:

Jacobskruiskruid

► Leverbot

In het gesprek met de eigenaar bleek dat er kontakt was geweest met schapen die in een vrij natte drassige wei liepen. Alleen onder deze omstandigheden kunnnen paarden een leverbotinfectie oplopen. Paarden besmetten elkaar niet met leverbot maar lopen dit op in een door schapen of runderen besmette wei waarin bovendien natte greppels of sloten aanwezig zijn.

Unieke beelden van levende leverbot

De jaarling is behandeld tegen de vermoedelijk aanwezige leverbotten maar bleef te schraal. Omdat er door de matige eetlust ook gedacht werd aan maagzweren werd de maag van binnen bekeken met een endoscoop. In de maag kropen twee levende leverbotten rond die blijkbaar tegen de stroom in vanuit de darmen naar de maag waren gekropen of die nog onderweg waren van de maag naar de lever.De larfjes worden door het paard opgegeten en kruipen door de maag en de dunne darm naar de lever. Daar groeien ze uit tot volwassen leverbotten. De jaarling heeft een hogere dosis van het wormmiddel gekregen en is goed opgeknapt.De leverbot is een platworm die in de lever behoorlijk wat schade kan aanrichten en soms ernstige ontsteking geeft van de lever.

Top