Keuringen

Aan- en verkoopkeuringen

Ik heb op deze plaats al verschillende stukjes geschreven over allerlei ziekten en kwalen die uw paard kunnen treffen. Ik wil het nu eens hebben over aan- en verkoopkeuringen. De meeste paardendierenartsen keuren regelmatig paarden, niet alleen bij het wisselen van eigenaar maar ook bij het verzekeren of het verhogen van de verzekerde waarde. Er is geen onderwerp waar meer discussie over is dan de keuring. Soms wordt een paard onterecht af- of goedgekeurd en dan is het voor koper of verkoper niet makkelijk om begrip voor de keuringsbeslissing op te brengen.

Bij een keuring staan de belangen van de koper en de verkoper nogal eens haaks op elkaar: de verkoper wil zijn paard graag “verzilveren”, de koper wil een paard dat langdurig goed functioneert in de sport, voor de fokkerij of voor opname in het stamboek. Hij is met de verkoper een prijs overeengekomen en wil het paard soms voor dat bedrag of iets meer verzekeren. De verzekering wil genoeg premie innen om de zaak rendabel te houden en daarnaast zo weinig mogelijk paarden uitbetalen. De dierenarts moet proberen met een gefundeerde uitspraak een en ander in goede banen te leiden.

Belangrijk is natuurlijk de vraag wat het paard moet presteren bij de nieuwe eigenaar. Intensief gebruik in de sport komt er meer op aan dan licht recreatief gebruik. Toch is het gevaarlijk hier teveel gewicht aan toe te kennen omdat er veel paarden zijn die 5 dagen stil staan en dan van stal getrokken worden om een bosrit te maken. Misschien zijn deze paarden wel blessure gevoeliger dan het springpaard dat professioneel getraind wordt.

De klinische keuring

Bij deze keuring wordt het paard aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. De meeste dierenartsen keuren volgens een strak protocol zodat er geen onderdelen overgeslagen worden. Een belangrijk onderdeel zijn de buigproeven en het lopen in het algemeen. Berucht is de kleine verharde volte met een middellijn van ongeveer 10 meter. Als er ergens gevoeligheid in de benen aanwezig is komt het daar het snelst aan het licht. Dat kan tot vervelende verrassingen leiden omdat de huidige eigenaar nooit iets aan het paard heeft gemerkt.
Een nieuwe eigenaar zal echter altijd kritischer op de bewegingen van het paard zijn dan de oude eigenaar. Deze was misschien wel gewend aan een iets onkante manier van lopen. Bewegingskreupelheid is duidelijker te zien in de zandbak. In de zandbak wordt ook gelet op bijgeluiden zoals het cornage geluid en op de overgangen en het uithoudingsvermogen. Afwijkingen aan hart en longen komen minder vaak voor dan die aan de benen maar zijn daarom niet minder belangrijk. Ook geringe afwijkingen aan de ogen worden makkelijk gemist. De klinische keuring is een momentopname en zijn er zaken niet in orde dan kan er altijd een herkeuring plaatsvinden.

De röntgenfoto’s

De röntgenologische keuring is zo mogelijk nog meer aan discussie onderhevig dan de klinische. Vooral het goed inschatten van geringe afwijkingen die we eigenlijk altijd wel vinden. Het volmaakte paard is nog niet geboren. Berucht zijn de opnamen van de hoefkatrol. Vijfennegentig procent van alle dierenartsen classificeert deze volgens een bepaalde schaal (van 1-goed tot 4-slecht). Een kleine groep dierenartsen meent dat deze indeling niet deugt en hanteert een eigen schaal. Allemaal zijn ze het er over eens dat klasse 4 niet deugt. Het gezeur komt natuurlijk van klasse 3. Vooral een jong paard met een klasse 3 of 2 die al naar drie dreigt te gaan heeft een probleem. Die 3 is op zich misschien nog niet zo erg maar we weten dat de kwaliteit tot ongeveer 8 jaar nog achteruit kan gaan.
Een paard van 8 dat zich al heeft bewezen in de sport en dat goed loopt zal niet zoveel problemen krijgen met een klasse 3 straalbeen. Dus: hoe loopt het paard en wat is de leeftijd! En: op wat voor voeten staat hij! Twee gezonde voeten met een normale stand komen vertrouwder over dan één kleine steile voet en één normale. De belasting en de beweging van het paard zijn van grote invloed op de kwaliteit van het straalbeen in de toekomst.

Keuring foto voorbeeld

Een tweede struikelblok zijn de OC (osteochondrose) en de OCD (oc met losse stukjes). Voor de dekdienst en de fokkerij is dit een ongewenste eigenschap omdat er een erfelijke achtergrond bestaat. Voor de sport ligt het aan de mate van de afwijking. Soms kan het totaal geen kwaad, soms worden de bewegingen minder of raakt een gewricht overvuld. Verzekeringen sluiten een gewricht met losse stukjes uit.

Een derde groep zijn de losse stukjes in het hoefgewricht en de kogels. Ook deze zijn soms lastig te interpreteren. De vorm (glad of ruw), de plaats (achterin de kogel of voorin, hoog of laag) en de afmetingen bepalen of we een verhoogd kreupelheids risico moeten geven.

Tot slot nog aandacht voor verbening van het hoefkraakbeen bij de Fries. Verbening is een ongewenste eigenschap die bij ongeveer 25% van de Friezen voorkomt. Geringe verbening leidt eigenlijk nooit tot kreupelheid, forse verbening wil nog wel eens vage klachten geven: stijf lopen op een harde bodem, soms echte kreupelheid. Vooral bij droog weer kan de bodem hard worden en de voet erg droog. De achterste hoefhelft kan dan niet volledig uitzetten en de normaal soepel kraakbeenderen komen door hun verkalking in de knel. Vooral bij paarden die gekeurd worden voor export is verbening een probleem. In het buitenland is men minder bekend met het verschijnsel en hecht men er meer waarde aan dan de dierenartsen en verzekeringen in ons land.

Natuurlijk zijn er bij keuringen nog andere zaken die soms problemen geven. Meestal komen koper en verkoper er samen met de keurend dierenarts wel uit, soms ook niet. Dan kan een uitgestelde beslissing worden genomen: het paard wordt opnieuw gekeurd. Dat kan zijn door dezelfde dierenarts na enige tijd rust om van een acute aandoening te herstellen. Het kan ook zijn dat koper en verkoper samen een andere dierenarts vragen de zaak nog eens te bekijken. Dat is dan beter dan het forceren van een uitspraak omwille van de tijd.

S.Boerma
Paardenkliniek Garijp

2 thoughts on “Keuringen

  1. We hebben een paard gevonden in Friesche Palen en willen het graag klinisch laten keuren. Op welke termijn zou dat kunnen en wat zijn de kosten?

  2. Beste Anne, deze week lukt dat niet meer, volgende week wel. De kosten zijn 135 euro incl. Voor een afspraak kan je het best even bellen : 0511522214 of 0655732782

Comments are closed.

Top