Na meer dan 40 jaar werkzaam geweest te zijn als dierenarts, waarvan de laatste 20 jaar in Garijp, beëindigen wij de kliniekwerkzaamheden per 1 maart 2021. We blijven de komende tijd bereikbaar op het mobiele nummer ( 0655732782 ) voor vragen en informatie. We willen al onze klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Summer Pasture COPD

Summer Pasture COPD

Actuele info: Summer Pasture COPD De zomer is al voorbij maar er zijn nog steeds paarden die last hebben van Summer Pasture COPD ( SP-COPD ). Dat is een moeilijke naam voor hooikoorts. We noemen het bij paarden alleen geen hooikoorts omdat de verschijnselen duidelijk anders zijn dan bij de mens. COPD betekent chronische obstructive pulmonary disease. Heel vrij vertaald: dampigheid. Alleen is een dampig paard niet meer goed te krijgen en gelukkig zijn de meeste paarden met COPD en SP-COPD goed te behandelen. Mensen met hooikoorts zijn overgevoelig voor pollen of andere allergenen. Dat openbaart zich vooral in het krijgen van rode tranende ogen en niezen. Bij paarden vallen die verschijnselen veel minder op en zien we voornamelijk problemen met de ademhaling. Ze krijgen vergelijkbare symptomen als bij overgevoeligheid voor hooi en andere stofdeeltjes: de bronchiën vernauwen en er wordt te veel slijm gevormd. De ademhaling gaat moeilijker en het paard wordt benauwd.Video’s met da...

Lees meer
Top